fbpx
A Family of Churches: (Saskatoon | Warman | Evergreen)

Sermons in Saskatoon

Gospel Amnesia

1 Corinthians 6:1-11 (Saskatoon)

View Sermon

Old and New Leaven

1 Corinthians 5:6-13 (Saskatoon)

View Sermon

Stewards of Grace

1 Corinthians 4:1-7 (Saskatoon)

View Sermon

Overcoming Death & Doubt

John 20:24-31 (Saskatoon)

View Sermon

God’s Temple

1 Corinthians 3:16-23 (Saskatoon)

View Sermon

Drink Milk, Love Life

1 Corinthians 3:1-4 (Saskatoon)

View Sermon