fbpx
A Family of Churches: (Saskatoon | Warman | Evergreen)

Sermons in Saskatoon

Resurrection

1 Corinthians 15:1-11 (Saskatoon)

View Sermon

Of First Importance

1 Corinthians 15:1-4 (Saskatoon)

View Sermon

Submission and Order

1 Corinthians 14:26-40 (Saskatoon)

View Sermon

To Build Up The Church

1 Corinthians 14:1-25 (Saskatoon)

View Sermon

Love Never Ends

1 Corinthians 13:8-13 (Saskatoon)

View Sermon

What is Love?

1 Corinthians 13:4-7 (Saskatoon)

View Sermon

Better Together

1 Corinthians 12:11-31 (Saskatoon)

View Sermon

The Symphony of the Spirit

1 Corinthians 12:1-11 (Saskatoon)

View Sermon